45 Reinvented

2 dni, 2 trenerów, indywidualna opieka mentora coacha po warsztacie.

Dla pracowników dużych firm/korporacji, którzy są w miejscu, w którym czują, że niedługo ich kariera w danej firmie może się zakończyć. Jednocześnie są to ludzie, którzy dysponują unikatową wiedzą (merytoryczną, życiową, biznesową), którą firma chce ochronić/transferować do kolejnych pokoleń pracowników.

Cel:

Program ma pozwolić uczestnikom:

  • Zdefiniować, jakie obszary posiadanej przez nich wiedzy mogą być atrakcyjnym z punktu widzenia pracodawcy „produktem szkoleniowym”.
  • Przekształcić posiadaną wiedzę w produkt szkoleniowy atrakcyjny dla organizacji.
  • Dostarczyć wiedzę i umiejętności, jak w/w produkt wdrożyć w obecną kulturę organizacyjną pracodawcy.

Efekt:

Po zakończonym programie każdy z uczestników dysponuje gotowym „produktem szkoleniowym” (warsztatem, mini-szkoleniem, wsadem do szkolenia e-learningowego), który może zaoferować swojemu obecnemu pracodawcy i osobiście zrealizować/zarządzać procesem wdrożenia.

Poruszane zagadnienia

  • Z czego wynikają trudności tworzenia zespołów wielopokoleniowych?
  • Mechanizm konsolidacji grup większościowych i wykluczania mniejszości.
  • Stosowane strategie utrzymania dominacji/zmiany status quo.
  • Strategie i koszt wejścia mniejszości do grup większościowych.
  • Perspektywa emocjonalna obu stron konfliktu.