JA MENTOR

2x2 dni, 2 trenerów, indywidualna opieka mentora coacha po warsztacie.
  • Dla osób, których dotychczasowa rola w organizacji ulega wyczerpaniu
  • Dla pracowników, którzy dysponują unikatową wiedzą z punktu widzenia organizacji i chcą/mają predyspozycje do pełnienia roli mentora w organizacji
  • Dla firm, które chcą wykorzystać potencjał swoich starszych pracowników

Cel:

Przygotowanie w/w pracowników do pełnienia roli mentora oraz dostarczenie kompletnej metodologii pracy mentoringowej w dowolnym obszarze merytorycznym. Obejmuje zasady mentoringu odwróconego, czyli wymiany doświadczeń i rół (mentor – mentee)

Opis:

Warsztat powstał na bazie naszych osobistych doświadczeń z wdrażanych na polskim rynku programów mentoringowych.

W socjologii i psychologii społecznej funkcjonuje pojęcie „transfer normatypu”. Oznacza ono skuteczne przekazywanie kolejnym pokoleniom wypracowanej dotychczas kultury i standardów postępowania, charakterystycznych dla danej społeczności/firmy.

W dzisiejszym świecie, w którym słowo „postęp” i „zmiana” stały się obowiązującym kanonem postepowania, wiele firm bezpowrotnie zatraca to, co ma najcenniejsze – charakterystyczną dla siebie kulturę pracy, która sprawiła, że dana firma osiągnęła poziom, który teraz pozwala jej na myślenie o „zmianach” i „kolejnych krokach”.