Warsztaty

Pro45 to kompleksowy program zarządzania wiekiem i różnorodnością.

 

 Stanowi  zbiór szkoleń i treningów, w trakcie których menedżerowie/liderzy wraz ze swoimi zespołami, będą mogli dokonać diagnozy stanu obecnego i wypracować konkretne metody stymulowania potencjału wielopokoleniowych zespołów, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie zasobów osób powyżej 45. roku życia.

Obejmuje projektowanie środowiska pracy, wypracowanie modeli współpracy różnych pokoleń, dla lepszego wykorzystania potencjału poszczególnych grup pracowników.

Jego ważną częścią jest trening budowania skutecznej komunikacji między pokoleniami (zespół) oraz na linii szefowie – pracownicy i pracownicy – szefowie.

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ 45+

Program pozwoli uczestnikom:

  • zrozumieć źródła trudności w zarządzaniu różnorodnością w oparciu o model dynamicznej równowagi w relacji większość/mniejszość.
  • Zrozumieć atuty, oczekiwania, preferencje i różnice pokoleń obecnych na rynku pracy.
  • Dostarczyć wiedzę i umiejętności w jaki sposób ustalać/wypracowywać zasady pracy
    w zespołach wielopokoleniowych, optymalnie łącząc atuty różnych pokoleń.

45 re_INVENTED

Program ma pozwolić uczestnikom:

  • zdefiniować, jakie obszary posiadanej przez nich wiedzy mogą być atrakcyjnym z punktu widzenia pracodawcy „produktem szkoleniowym”.
  • Przekształcić posiadaną wiedzę w produkt szkoleniowy atrakcyjny dla organizacji.
  • Dostarczyć wiedzę i umiejętności, jak w/w produkt wdrożyć w obecną kulturę organizacyjną pracodawcy.

JA MENTOR

Przygotowanie w/w pracowników do pełnienia roli mentora oraz dostarczenie kompletnej metodologii pracy mentoringowej w dowolnym obszarze merytorycznym. Obejmuje zasady mentoringu odwróconego, czyli wymiany doświadczeń i rół (mentor – mentee)

KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

Podniesienie potencjału komunikacyjnego osób, które wychowały się w świecie bez internetu, a chciałyby skutecznie wykorzystywać w swojej praktyce biznesowej język nowych mediów i dotrzeć ze swoim przekazem do osób/ firm z młodszych grup pokoleniowych.