CSR / PR

Prowadzenie kampanii pr/ csr dotyczących propagowania idei zarządzania wiekiem w firmach

 

Zaledwie co piąty polski pracodawca posiada programy efektywnego zarządzania wiekiem swoich pracowników. Jak wynika z danych GUS na polskim rynku pracy aktywnych zawodowo pozostawało zaledwie 32,9% osób powyżej 50. roku życia. Te alarmujące dane wskazują na niski poziom świadomości pracodawców dotyczącego możliwości traktowania dojrzałych pracowników raczej jak zasób, niż obciążenie.

Chcemy to zmienić. Prowadząc skuteczne działania komunikacyjne chcemy wskazywać przewagi pracowników 45+ i ich nieodkryty potencjał. W związku z kurczącym się rynkiem pracowników, dla pracodawców wprowadzenie efektywnych programów zarządzania wiekiem staje się nie tyle możliwością, co koniecznością.

To dzieje się tu i teraz!

 

Działania wspierające komunikację wewnętrzną i zewnętrzną firm, obejmujące budowanie skutecznej wymiany komunikatów między różnymi pokoleniami

 

Skuteczne stworzenie zespołów wielopokoleniowych wymaga wiedzy i umiejętności. Zapewnienie elastycznego przepływu informacji, dopasowanych do określonych grup wiekowych pracowników staje się wyzwaniem dla wszystkich firm.

 

Stworzenie wizerunku pokolenia 45+ jako wartościowych i cennych pracowników, z zasobów których firmy powinny nauczyć się korzystać

 

Wśród ograniczających przekonań dotyczących pokolenie dojrzałych pracowników wśród pracodawców najczęściej pojawiają się takie stwierdzenia, jak: brak otwartości, niska kreatywność, wyższy koszt pracy, a także mniejsza odporność na stres. Chcemy stworzyć nowy wizerunek silver generation, jako ludzi pełnych wiedzy i kultury. Mogących stać się wartością w każdej firmie, wzbogacić jej kulturę korporacyjną i stać się zapleczem eksperckim, które z jednej strony pomoże scalać zespoły, a z drugiej stanie się nieocenionym źródłem wiedzy.

 

Kampanie csr wskazujące korzyści z podtrzymywania i rozwijania aktywności zawodowej osób z pokolenia 45 +

 

Silne więzi przedsiębiorstwa z otaczającą je społecznością przekładają się na lojalność konsumentów wobec marki. Celem kampanii CSR związanych z obecnością na rynku pracy pokolenia 45+ może przełożyć się nie tylko na poprawę sytuacji samych zainteresowanych, ale przynieść wymierne korzyści przedsiębiorcom, zaangażowanym w szeroko pojęty interes społeczny.

 

Kampanie wskazujące osobom 45 + różne możliwości rozwoju ich kariery – propagowanie idei startup 45+

 

Naukowcy MIT w Cambridge przyjrzeli się, kto naprawdę kręci startupowym światem. Okazuje się, że przeciętny wiek takiego założyciela to 42 lata. Co więcej, dopiero 45 letni przedsiębiorca może pochwalić się dochodową inwestycją. Kolejny wniosek jest taki, że 20-latek który zakłada firmę po raz pierwszy, ma tak naprawdę bardzo małe szanse na to, by osiągnąć sukces. Ponadto, jest dwa razy większe prawdopodobieństwo, że 50-latek lepiej rozwinie prosperująca firmę niż osoba w wieku 30 lat. Co stanowi o przewadze dojrzalszych założycieli? Wiedza, umiejętności zarządzania zespołami, konsekwencja, determinacji i koncentracja na celu. Dlatego chcemy promować ideę 45+, jako możliwe i dostępne.