Zarządzanie różnorodnością 45+

2 dni, 2 trenerów, dla menedżerów i/lub całych zespołów + lider/przełożony.
Warsztat dla firm, które dostrzegają, że różnorodność może stanowić siłę ich zespołów.

Cel:

Program pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć źródła trudności w zarządzaniu różnorodnością w oparciu o model dynamicznej równowagi w relacji większość/mniejszość.
 • Zrozumieć atuty, oczekiwania, preferencje i różnice pokoleń obecnych na rynku pracy.
 • Dostarczyć wiedzę i umiejętności w jaki sposób ustalać/wypracowywać zasady pracy 
w zespołach wielopokoleniowych, optymalnie łącząc atuty różnych pokoleń.
 • Stworzyć kluczowe mini-systemy, wspierające powstawania zdrowych zespołów:
  • indywidualnej motywacji
  • przekazywania regularnej informacji zwrotnej
  • wymiany wiedzy i doświadczenia
  •  promocji pożądanych postaw i ograniczenia zachowań destruktywnych.

 

Poruszane zagadnienia

 • Z czego wynikają trudności tworzenia zespołów wielopokoleniowych?
 • Mechanizm konsolidacji grup większościowych i wykluczania mniejszości.
 • Stosowane strategie utrzymania dominacji/zmiany status quo.
 • Strategie i koszt wejścia mniejszości do grup większościowych.
 • Perspektywa emocjonalna obu stron konfliktu.

Efekt:

Po zakończonym warsztacie każdy z liderów/menedżerów będzie dysponował gotowym planem działania ze swoim zespołem.

Będzie on obejmował:

wprowadzenie/ wypracowanie wartości i zasad pracy zespołu.

Model indywidualnych rozmów o celach, oczekiwaniach i motywacji członków zespołu.

Model tworzenia akceptowalnego przez wszystkich członków zespołu systemu przekazywania sobie wzajemnej informacji zwrotnej.

Modele interwencyjne + trening praktycznego zastosowania w sytuacjach łamania ustalonych norm i zasad system promocji pożądanych postaw i zachowań do zastosowania na poziomie zespołu.